TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

W szare i deszczowe dni też można się świetnie bawić. Dziś rozwijamy umiejętności uczestniczenia zabawach z elementami improwizacji ruchowej. Można też spróbować w domu.

1. Wysłuchanie wiersza J. Kulmowej  pt. „Kiedy pada” (recytacja przy podkładzie muzycznym padającego deszczu)

A kiedy tak pada i pada,
ogromnie jestem rada
i kalosze wkładam bardzo duże,
żeby włazić w największe kałuże,
żeby mąć, miesić błoto rozpryśnięte
i być kaczką
albo okrętem.
A niech spadnie ulewa,
niech roztańczą się drzewa
to pofrunę nad lasem, nad polem
pod czerwonym,
ulubionym
parasolem.

2. Rozmowa z dziećmi nt. wiersza

– Jak jestem ubrana?
– Kiedy tak się ubieramy?

3. Taniec integracyjny „Deszczyk” wyrażamy za pomocą gestów charakter melodii

– pada deszcz ( ruch rąk i palców z góry na dół, oburącz )
– wieje wiatr ( jednoczesny ruch ramion i rąk na prawo i lewo )
– błyskawica ( klaśnięcie w dłonie )
– grzmot ( tupnięcie nogą )
– tęcza ( jednoczesne rozłożenie rąk i ramion od środka na boki )

Dzieci powtarzają gesty

4. Zabawa ruchowa „Deszcz i kałuże” (wyjaśniamy dzieciom reguły zabawy, trzymając w dłoni dużą kostkę do gry. Gdy pokazuje na kostce jedno oczko, dzieci przeskakują przez kałuże; gdy wskazuje dwa oczka, dobierają się w pary i wędrują pod wyobrażonym parasolem. )

5. Zabawa „Dokończ zdanie” ( zachęcamy dzieci do zabawy polegającej na dokończeniu zdania: Kiedy pada deszcz lubię……..

6. Zabawa „Deszcz” ( rozdajemy dzieciom po jednej kartce gazety. Dzieci trzymają ją w jednej ręce, a palcem drugiej stukają, naśladując padający deszcz. Mocne stukanie ma wtórować muzyce głośnej, a słabe cichej. )

7. Taniec z parasolem. ( dzieci tańczą przy „Deszczowej piosence” lub innej )

8. Praca plastyczna „Ozdabiamy parasole”

Miłej zabawy