TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

Spotkanie edukacyjne w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń Wywołanych Pneumokokami

pneumokoki

Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci uczęszczających
do miejskich żłobków i placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na
terenie miasta Poznania, przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych
(w wieku od 2 mies. życia do ukończenia 36 mies. życia) oraz wśród dzieci w tym samym wieku,
nie uczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub czasowo
w Poznaniu.

Okres realizacji: od 1.09.2015 do 31.12.2015 roku.
Realizatorem i koordynatorem przeprowadzenia programu jest CenterMed Poznań sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Św. Marcin 58/64 w Poznaniu.

U W A G A ! ! !

W sobotę 26 września, o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie edukacyjne dla rodziców,
podczas którego Pani dr Elżbieta Maciejewska-Stasiak przybliży zagadnienia związane
z zakażeniami wywołanymi przez pneumokoki.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie CenterMed Poznań, ul. Św. Marcin 58/64,
sala konferencyjna III piętro.

Serdecznie zapraszamy!