TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

 

dzieci1Miesięczny abonament wynosi 550,00

Cena abonamentu zawiera: 

 • opiekę i zajęcia dydaktyczne                                                                      
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia logopedyczne
 • warsztaty teatralne
 • zajęcia sportowe  - Akademia Reksia 
 • ogród ekologiczny 
 • zajęcia plastyczne
 • rytmika
 • opiekę pielęgniarki
 • opiekę psychologa
 • koncerty Filharmonii Poznańskiej
 • przedstawienia Teatralne
 • ubezpieczenie NNW

Miesięczna stawka żywieniowa wynosi 350,00  

Za jakość i dostawę posiłków odpowiada zielonakuchnia.org:

zielona kuchnia

 

 

 

 

      

     Wpłaty prosimy uiszczać na konto: BZ WBK  11 1090 1854 0000 0001 3176 3768